Dga’s niet in dienstbetrekking werkzaam bij werk-bv

3 september 2021

Dga’s niet in dienstbetrekking werkzaam bij werk-bv

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het bestaan van
een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de dga’s en de
werkmaatschappij niet aannemelijk heeft gemaakt. De dga’s zijn
daardoor niet verplicht verzekerd voor de
werknemersverzekeringen.

De heren A en B zijn dga van respectievelijk A Holding bv en B
Holding bv. Zij houden indirect ieder 27,5% van de aandelen in een
werk-bv. De heren C en D zijn dga van respectievelijk C Holding bv
en D Holding bv en hebben ieder indirect 22,5% van de aandelen in
de werk-bv. De heren zijn in dienst bij hun eigen holding. Die
holdings verrichten op haar beurt managementactiviteiten voor een
gemeenschappelijke holding, Y holding bv, die op haar beurt
managementactiviteiten verricht voor de werk-bv. Volgens de
inspecteur zijn de heren A, B, C en D in dienstbetrekking werkzaam
bij de werk-bv. Daardoor zijn zij verplicht verzekerd voor de
werknemersverzekeringen.
Hof Arnhem-Leeuwarden is net als de rechtbank van oordeel dat geen
sprake is van een dienstbetrekking tussen de dga’s en de werk-bv.
Uit de feitelijke gang van zaken leidt het hof af dat de dga’s zich
bezighouden met bestuurs- en managementtaken. De rechtsverhoudingen
die aan de uitoefening bestuurs- en managementtaken ten grondslag
liggen, zijn de managementovereenkomsten en de
arbeidsovereenkomsten. De inspecteur heeft niet aangetoond dat er
een arbeidsrelatie is tussen de dga’s en de werk-bv. Zo is er in de
managementovereenkomsten niets opgenomen waaruit zou blijken dat er
een arbeidsovereenkomst is. Ook is bij de beëindiging van de
samenwerking met twee partners gehandeld zoals bij een overeenkomst
van opdracht past en niet via het arbeidsrecht. A Holding bv, B
Holding bv, C Holding bv en D Holding bv hebben ook facturen met
btw gestuurd voor de door hen verrichte managementwerkzaamheden
voor Y holding bv .

De inspecteur is voorts van oordeel dat de feiten fiscaal moeten
worden geherkwalificeerd. Het hof is het daar niet mee eens. Het
gaat hier niet om belastingheffing, maar om
werknemersverzekeringen. Het is bovendien onduidelijk wat het
economische resultaat van de gekozen rechtsvorm, de
houdsterstructuur en de managementovereenkomsten, is. Ook is
onduidelijk waarom de gevolgen voor de werknemersverzekeringen door
voornoemde structuur onaanvaardbaar zouden zijn. Er is geen
privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de werk-bv en de dga’s.
Zij zijn niet verplicht verzekerd voor de
werknemersverzekeringen.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-08-2021 (gepubl.
27-08-2021) (ECLI:NL:GHARL:2021:7822)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.