Dga niet aansprakelijk voor onbetaalde loonheffingen

10 maart 2023

Een bestuurder van een besloten vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. Daaraan kan de bestuurder ontkomen door tijdig betalingsonmacht van de vennootschap te melden, tenzij hij zich heeft schuldig gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie aan de melding voorafgaande jaren.

Een dga heeft indirect alle aandelen in een bv die een ingenieursbureau exploiteert. De bv is in de jaren 2014 tot en met 2018 actief in bouwsector, maar vanaf 2013/2014 is ook geïnvesteerd in sectoren met betere vooruitzichten. Desondanks verkeert de bv in de periode vanaf maart 2014 tot en met augustus 2018 in financieel zwaar weer. Doordat afdracht van de verschuldigde loonheffingen is uitgebleven, heeft de Belastingdienst naheffingsaanslagen opgelegd. Omdat de bv ook deze niet heeft betaald, heeft de Belastingdienst de dga hoofdelijk aansprakelijk gesteld. In beroep tegen de afwijzing op bezwaar is de rechtbank het eens met de inspecteur.

Bij Hof Den Haag is in hoger beroep in geschil of de ontvanger de dga terecht aansprakelijk heeft gesteld voor de onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffingen. Het hof is van mening dat dit niet het geval is. De door de dga en het ingenieursbureau ondernomen handelingen zijn voornamelijk gericht geweest om te komen tot een zo goed mogelijke bedrijfsmatige aanpak. Er is gekozen om de bedrijfsvoering niet te beëindigen. In het licht van overlevingskansen van de onderneming zijn wezenlijke contractuele verplichtingen nagekomen, ook met het oog op behoud van de werkgelegenheid van de 22 personeelsleden. Op bestuurlijk vlak zijn maatregelen genomen met gebruikmaking van de rekeningen van de zustermaatschappij van de bv en het laten lopen van in- en uitgaande betalingen voor de continuering van het bedrijf via de zustermaatschappij. Het hof vernietigt de aansprakelijkstelling.

De Hoge Raad bevestigt zonder nadere motivering het oordeel van het hof.

Bron: Hoge Raad 24-02-2023 (ECLI:NL:HR:2023:300)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.