Derdeninfo bruikbaar voor toets gebruikelijkheid bonus

23 november 2021

In een recent arrest bevestigt de Hoge Raad dat de Belastingdienst met vragen aan derden mag toetsen of het aanmerken van een bepaalde beloning als eindheffingsloon gebruikelijk is.

Een nv kent bonusaandelen toe aan haar groepsraadleden. Zij merkt deze bonusaandelen voor de werkkostenregeling in de loonbelasting aan als eindheffingsbestanddelen. De inspecteur betwist dat aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan. Dit blijkt volgens hem uit de antwoorden op een vragenbrief die hij heeft gestuurd naar 88 ondernemingen in dezelfde branche. Vanwege de inlichtingenplicht van derden hebben deze ondernemingen de vragen ingevuld. Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur met de verkregen informatie aan zijn bewijslast met betrekking tot de gebruikelijkheidstoets heeft voldaan. De nv gaat in cassatie, maar de hofuitspraak houdt stand. De Belastingdienst mag ook informatie vragen aan administratieplichtigen met wie de nv geen zakelijke relatie onderhoudt. Verder heeft de fiscus de informatie niet op een zodanige onbehoorlijke wijze verkregen dat deze als bewijs moet worden uitgesloten. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de nv dan ook ongegrond.

 

Bron: Hoge Raad 12-11-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1595)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.