De ‘roast’ van het hof

6 september 2019

De ‘roast’ van het hof

Gemachtigden van belanghebbenden mogen in een beroepsprocedure
hun ongenoegen uiten over bepaalde rechterlijke uitspraken. Mondt
dit echter uit in een ware ‘roast’ van zowel de fiscus als de
rechterlijke macht, dan kan de belastingrechter de ‘roaster’
weigeren als gemachtigde.

De belastingrechter verlangt van de partijen in een
beroepsprocedure dat zij zich tegenover elkaar professioneel en met
enig respect opstellen. Een partij die dit nalaat, kan een
waarschuwing verwachten. In twee zaken voor Hof Arnhem-Leeuwarden
blijkt een waarschuwing niet voldoende te zijn. De gemachtigde van
de belanghebbende omschrijft diverse medewerkers van de
Belastingdienst als clowns en oplichters. Ook noemt hij
verschillende instellingen van de rechterlijke macht criminele
organisaties en Nederland een intens gajesland. Het hof laat de
gemachtigde weten dat het zich in toenemende mate stoort aan dit
beledigend en mogelijk lasterlijke taalgebruik. De gemachtigde
krijgt een waarschuwing. De rechter wijst hem er ook op dat zijn
opmerkingen aan de belanghebbende zijn toe te rekenen. De
gemachtigde ziet in deze waarschuwing een verdere inperking van de
rechten van zijn cliënt. Hij zet dan ook de correspondentie op
dezelfde toon voort. Het hof heeft echter genoeg van de ‘roast’.
Het taalgebruik van de gemachtigde botst structureel met de
maatschappelijke normen voor fatsoenlijke omgang, zo oordeelt de
rechter. Het hof stelt dat belanghebbenden het recht hebben om
duidelijk te maken dat zij het oneens zijn met bepaalde
rechterlijke oordelen. Maar dat betekent niet dat gemachtigden
onnodig beledigende opmerkingen mogen maken. De gemachtigde legt
evenmin uit waarom zijn beschuldigingen en beledigingen van belang
zijn voor de procedure. Het hof oordeelt dat tegen de gemachtigde
ernstige bezwaren bestaan en weigert dan ook zijn
vertegenwoordiging. Volgens de rechter is hier geen sprake van een
schending van gewaarborgde rechten en vrijheden. De belanghebbende
krijgt namelijk de gelegenheid om binnen vier weken een nieuwe
gemachtigde te vinden.

 

Bron: Hof
Arnhem-Leeuwarden 16-08-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.