De RJ-richtlijnen als verslaggevingsstandaard in de toelichting van de jaarrekening

30 oktober 2019

Samenvatting

Volgens art. 2:362 lid 10 BW dient in de toelichting op de jaarrekening vermeld te worden volgens welke wettelijke verslaggevingsstandaard de jaarrekening is opgesteld. De RJ-richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn geen wettelijk erkende verslaggevingsstandaard. Hoewel het wettelijk aanknopingspunt ontbreekt is het een rapporterende rechtspersoon niet verboden om in aanvulling op de vermelding van een wettelijk toegestane verslaggevingsstandaard een verwijzing naar deze richtlijnen in de jaarrekening op te nemen.

Resultaten uit dit empirisch onderzoek onder middelgrote controleplichtige rechtspersonen over verslagjaar 2016 laten zien dat het geheel niet vermelden van een verslaggevingsstandaard in de jaarrekening voorkomt (8%). Verder blijkt dat er in bijna de helft van de jaarrekeningen gecontroleerd door accountantsorganisaties zonder een OOB-vergunning een verwijzing naar de RJ-richtlijnen als verslaggevingstandaard plaatsvindt (49%). Bij rechtspersonen die worden gecontroleerd door accountantsorganisaties met een OOB-vergunning wijkt de mate van verwijzing af van niet-OOB-vergunninghouders. ‘Next 5-accountantsorganisaties’ – zijnde niet-Big 4 OOB-vergunninghouders – verwijzen meer naar de RJ-richtlijnen (57%). In jaarrekeningen met betrokkenheid van de ‘Big 4-accountantsorganisaties’ komt een verwijzing naar de RJ-richtlijnen beduidend minder vaak voor (28%). De meest voorkomende type verwijzing naar de RJ-richtlijnen is deze naar de ‘stellige uitspraken’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving (72%).

 

De onderzoeksbevindingen zijn voor mij aanleiding om aan te bevelen een bovenwettelijke verwijzing, zoals de RJ-richtlijnen, niet te verantwoorden in de jaarrekening omdat daar geen wettelijke verplichting voor bestaat en complicerend werkt voor zowel gebruikers van de jaarrekening als controlerend accountants.

 

Lees verder

 

Bron: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 93(9/10) (2019), 28 oktober 2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.