De Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK): investeren wordt (fiscaal) beloond!

12 oktober 2020

Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren. Immers, investeringen leiden tot meer of behoud van banen en stellen bedrijven in staat om zichzelf te vernieuwen en aan te passen. Hiervoor wordt een nieuwe (tijdelijke) fiscale faciliteit geïntroduceerd, de Baangerelateerde InvesteringsKorting, oftewel de BIK. Deze faciliteit betreft een afdrachtsvermindering voor de loonheffingen die gerelateerd is aan investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Ter financiering van de faciliteit is een budget van maar liefst € 4 miljard gereserveerd. De uitwerking van deze tijdelijke regeling van twee jaar is maandag 5 oktober jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hoe werkt de BIK?

Zoals vermeld is de BIK een afdrachtsvermindering voor de loonheffingen. De hoogte van de afdrachtsvermindering wordt gekoppeld aan de hoogte van de investering(en) en kan in mindering worden gebracht op de verschuldigde loonheffingen. Hierdoor is de uitwerking van de BIK voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk. Dat wil zeggen, het voordeel is niet alleen te effectueren bij bedrijven die tijdens de crisis winst maken. Daarnaast is de BIK zo vormgegeven dat het merendeel van het budget terecht komt bij de MKB-bedrijven. Zoals aangegeven bestaat de regeling voor twee jaar, te weten voor de jaren 2021 en 2022.  

 

Indien de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020 kan er gebruik worden gemaakt van de BIK. De BIK is alleen van toepassing op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. De hoogte van de BIK wordt als volgt bepaald:

 

  • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar, ontvangen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag
  • Bij investeringen boven € 5.000.000, ontvangen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag
  • Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag

 

Door deze opbouw is de verwachting dat ongeveer 60% van de BIK terecht zal komen bij het MKB.

 

Aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen

De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op het reeds bestaande palet aan fiscale stimuleringsmaatregelen voor investeringen. Voor kleinere investeringen geldt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), voor ‘groene’ investeringen bestaat de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarnaast geldt voor innovatieve investeringen de Speur & Ontwikkeling-afdrachtsvermindering (S&O-afdrachtsvermindering). Samenloop tussen de BIK en deze reeds bestaande stimuleringsmaatregelen is mogelijk.

 

Aanvraagproces

De administratie en verwerking van de BIK zal grotendeels in samenwerking tussen de RVO en de Belastingdienst worden uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor de investeringskorting kan vanaf 1 september 2021 een aanvraag worden ingediend. De aanvraag van de BIK-verklaring zal een (maximale) doorlooptijd van 12 weken hebben. Op basis van de afgegeven BIK-verklaring mag de investeringskorting worden verrekend met de afdracht loonheffingen. Dit proces gaat daarmee ook onderdeel uitmaken van uw payroll administratie.

 

Komt u ook in aanmerking voor de BIK?

Wij helpen u graag om in kaart te brengen of u in aanmerking komt voor de BIK. Daarbij kan het zinvol zijn om geplande investeringen naar voren te halen. Meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur bij PKF Wallast.

 

Algemene informatie BIK 

Kamerbrief

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.