Controlerapport is geen beschikking

31 oktober 2023

De vermelding van de stand van verrekenbare verliezen is geen beschikking waaraan vertrouwen kan worden ontleend. Voor de herinvesteringsreserve is de vastgoedcrisis niet te vergelijken met de coronacrisis.

Op 4 juli 2012 heeft een bv panden verkocht en de winst gedoteerd aan een herinvesteringsreserve. Na de verkoop heeft de bv diverse geldleningen verstrekt. Op de balans van de bv staat ook een pensioenvoorziening. In 2016 heeft de Belastingdienst bij de bv een boekenonderzoek ingesteld. Het verrekenbare verlies zoals vermeld in het rapport is hoger dan waar de Belastingdienst bij de aanslagoplegging rekening mee heeft gehouden. Naar aanleiding van het boekenonderzoek zijn navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting opgelegd.

In hoger beroep zijn in geschil of de bv op grond van het controlerapport recht heeft op een hogere verliesverrekening, de hoogte van de pensioenvoorziening en de vrijval van de herinvesteringsreserve.

Het hof merkt op dat het controlerapport geen verliesvaststellingsbeschikking is. Een controlerapport heeft een ondersteunende en controlerende functie en dus is het geen beschikking.

De bv moet voor de pensioenvoorziening bij betwisting de hoogte van de jaarsalarissen aannemelijk maken. Dat geldt ook als voor deze jaren mogelijk de wettelijke bewaarplicht voorbij is. Ook overigens kan de bv niet aannemelijk maken dat de door de Belastingdienst gemaakte berekening van de voorziening onjuist is.

De bv wil de vorderingsrechten uit hoofde van de leningsovereenkomsten beschouwen als een start van een vervangende investering. Vorderingsrechten kunnen volgens het hof echter niet als bedrijfsmiddel worden beschouwd. Er kan dan ook geen sprake zijn van het begin van uitvoering geven aan een investering. De vastgoedcrisis is volgens het hof ook niet te beschouwen als een bijzondere omstandigheid. Deze crisis staat niet in weg om drie jaar na het investeringsjaar te kunnen investeren. De vrijval van de herinvesteringsreserve is terecht.

Bron: Hof Amsterdam 12-09-2023 (gepubl. 18-10-2023) (ECLI:NL:GHAMS:2023:2323)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.