Controleer de aangifte van uw fiscale partner

26 februari 2019

Fiscale partners zijn verantwoordelijk voor hun eigen aangifte IB en die van hun partner. Het feit dat een man de aangifte gedurende een aantal jaren verkeerd invult terwijl zijn vrouw bij de Belastingdienst werkt, wordt de vrouw zwaar aangerekend en leidt dit zelfs tot haar ontslag.

In 2013 constateert de inspecteur dat de man van een Belastingdienstmedewerkster in de aangifte IB een hoger bedrag aan rente en kosten eigen woning heeft afgetrokken dan waar recht op bestaat. Een afgesloten hypothecaire lening is deels voor de aankoop van een eigen woning gebruikt en deels voor de aankoop van aandelen. Alleen het deel van de rente op de hypothecaire lening dat is toe te rekenen aan de eigen woning kan echter in mindering worden gebracht in de aangifte. Uit nader onderzoek blijkt dat ook in de aangiften IB over de jaren 2004 tot en met 2014 teveel rente is afgetrokken. Een en ander leidt tot schorsing van de medewerkster. Volgens de Belastingdienst is er sprake van ernstig plichtsverzuim omdat zij op grond van het fiscaal partnerschap mede verantwoordelijk is voor onjuist ingediende aangiften van haarzelf en haar echtgenoot. Uiteindelijk wordt de vrouw ontslagen.

De vrouw vecht het ontslag aan en voert onder andere aan dat zij en haar echtgenoot zich niet bewust zijn geweest voor de onjuistheden in de aangiften. Zij vindt het ontslag buitenproportioneel. Haar werkgever is echter van mening dat gezien de aard en omvang van de onjuistheden in de aangiften sprake is van zeer ernstig plichtsverzuim. De vrouw heeft in strijd gehandeld met de kernwaarden die voor medewerkers van de Belastingdienst gelden.

Volgens de rechtbank zijn de vrouw en haar echtgenoot fiscale partners. Dit betekent dat de vrouw en haar echtgenoot gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aangifte van de gemeenschappelijke vermogens/inkomensbestanddelen, waaronder die uit de eigen woning (box 1) en sparen en beleggen (box 3). Uit de wet vloeit voort dat fiscale partners een zorgplicht hebben voor het doen van een juiste en volledige aangifte voor zichzelf en de fiscale partner. De vrouw is verantwoordelijk voor haar eigen aangiften en (mede)verantwoordelijk voor de aangiften van haar echtgenoot. Uit jurisprudentie blijkt dat ambtenaren die werkzaam zijn bij de Belastingdienst zelf verantwoordelijk blijven voor het nakomen van hun fiscale verplichtingen, ook als het opmaken en indienen van de aangifte aan iemand anders wordt overgelaten. De vrouw is daarom (mede)verantwoordelijk voor gemaakte fouten in de aangiften, ook als deze aangiften zijn ingediend door haar echtgenoot. Het feit dat de vrouw betrokken was bij het afsluiten van de hypothecaire lening en de besteding van een deel van de lening aan een aandelenportefeuille wordt haar zwaar aangerekend. De vrouw had er bij haar echtgenoot op aan moeten dringen om de juistheid van de fiscale aangiften te onderzoeken. Van de vrouw wordt, als medewerkster van de Belastingdienst, een hoge graad van zorgvuldigheid verlangd. De vrouw is terecht ontslagen.

 

Bron: Rb. Overijssel, 30-01-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.