Bv trekt autokosten niet af, toch bijtelling dga

4 juni 2021

Rechtbank Noord-Nederland vindt dat het niet uitmaakt of een bv de kosten van een auto van de zaak heeft afgetrokken of niet. De terbeschikkingstelling van zo’n auto aan de dga leidt in beginsel tot toepassing van de bijtelling.

Een holding bv exploiteert een reclame- en mediabureau. Haar 100%-dochtervennootschap houdt zich bezig met vergelijkbare activiteiten. Feitelijk verricht de dga van de holding minstens 90% van de werkzaamheden van de bv’s. Op zijn loon wordt de zogeheten doorbetaaldloonregeling toegepast. Ook de echtgenote van de dga verricht werkzaamheden voor de holding; zij verzorgt de dagelijkse financiële (loon)administratie. De holding stelt haar een auto van de zaak ter beschikking, een Mini Cooper. De dochtervennootschap leaset een Porsche Panamera, waarover de dga kan beschikken. Hoewel de dga noch zijn echtgenote een verklaring geen privégebruik overleggen, past de holding geen bijtellingen toe. De inspecteur vindt dat de holding dat wel had moeten doen. De holding krijgt daarom een naheffingsaanslag loonheffingen en vergrijpboete opgelegd.
De holding gaat in beroep tegen de naheffingsaanslag. De bv claimt geen kosten te hebben afgetrokken die zowel op de Mini Cooper als de Porsche zien. Alle kosten van die auto’s zijn verrekend met de rekening-courant van de dga. Daarom meent de bv dat hier geen sprake is van terbeschikkingstelling. Maar de rechtbank vindt deze verrekening irrelevant. De holding en/of de dochtervennootschap hebben twee auto’s geleased. Vervolgens hebben zij deze auto’s ter beschikking gesteld aan de dga en zijn echtgenote. In zo’n geval is de bijtelling gewoon van toepassing en de holding had dat moeten weten. Door toch de bijtelling achterwege te laten, valt de holding grove schuld te verwijten. De vergrijpboete is daarom ook terecht opgelegd, al verlaagt de rechtbank de boete vanwege een overschrijding van de redelijke termijn.

 

Bron: Rb. Noord-Nederland 21-05-2021 (gepubl. 31-05-2021) (ECLI:NL:RBNNE:2021:2057)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl