Buitenlands inkomen blijft bij Hoge Raad uit arbeidskorting

30 december 2021

Buitenlands inkomen, genoten in de buitenlandse periode, telt niet mee bij de berekening van de arbeidskorting, zo bevestigt de Hoge Raad.

Een man heeft tot 1 november 2015 in Nederland gewoond, maar is vervolgens geëmigreerd naar Costa Rica. Hij heeft in Nederland € 64.046 aan loon genoten. Van een andere werkgever in Costa Rica ontvangt hij € 17.362. De inspecteur betrekt alleen het Nederlandse loon van € 64.046 in de IB-heffing over 2015. Maar voor de berekening van de arbeidskorting gaat hij uit van het totale loon van € 81.408 (€ 64.046 plus € 17.362). Hof Arnhem-Leeuwarden vindt dat niet juist. Volgens het hof moet de fiscus bij de berekening van de arbeidskorting niet het wereldinkomen maar alleen het in Nederland genoten loon in aanmerking nemen.

De staatssecretaris van Financiën tekent vervolgens een cassatieberoep aan, maar zonder succes. De Hoge Raad begint met de opmerking dat het begrip arbeidsinkomen in de wetsbepalingen over de heffingskortingen onduidelijk is. Wel zou het meenemen van het buitenlandse arbeidsinkomen van niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen in de arbeidskorting leiden tot een uitbreiding van het inkomensbegrip. De Hoge Raad betrekt dat meer specifiek op inkomsten die een niet-inwoner van Nederland geniet en die niet in Nederland belastbaar zijn. Uiteindelijk concludeert de Hoge Raad dat er onvoldoende redenen zijn om aan te nemen dat men het begrip arbeidsinkomen voor de heffingskortingen zo moet uitleggen dat ook de eerdergenoemde buitenlandse inkomsten daaronder vallen.

 

Bron: Hoge Raad 17-12-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1893)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.