Btw over ICV telt mee voor margeregeling

24 augustus 2023

Verkrijgt een wederverkoper via een btw-belaste intracommunautaire verwerving een goed dat hij later verkoopt met toepassing van de margeregeling? Dan wordt de bij de intracommunautaire verwerving betaalde btw opgenomen in de heffingsmaatstaf.

Ondernemers van wie de activiteiten (gedeeltelijk) bestaan uit de wederverkoop van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten, staan binnen de btw-wetgeving bekend onder de naam wederverkopers. Levert een wederverkopers een gebruikt goed, kunstvoorwerp, voorwerp voor verzamelingen of antiquiteit? Dan moet hij met betrekking tot die levering de margeregeling toepassen als het goed aan hem:

  • is geleverd door een persoon die of een lichaam dat geen btw-ondernemer is;
  • vrijgesteld van btw is geleverd door een btw-ondernemer die het goed uitsluitend heeft gebruikt voor vrijgestelde prestaties of ander onbelast gebruik. Deze leverancier heeft zelf geen btw ten aanzien van de levering van het goed aan hem kunnen aftrekken;
  • met toepassing van de kleineondernemersregeling vrijgesteld is geleverd. Daarnaast moet het goed een roerende zaak zijn die de leverancier heeft gebruikt voor zijn bedrijf. Bovendien moet hij over dat goed kunnen afschrijven voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, of zou mogen afschrijven als hij belastingplichtig was voor die winstbelastingen;
  • met toepassing van de margeregeling is geleverd door een andere wederverkoper; of
  • is geleverd door een ondernemer of wederverkoper uit een andere EU-lidstaat en aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

 

Begrip winstmarge

De wet definieert het begrip winstmarge als het verschil tussen de vergoeding en wat de verkoper heeft moeten betalen om het desbetreffende goed in handen te krijgen. Stel nu dat de wederverkoper het desbetreffende goed heeft verkregen via een intracommunautaire levering. Daarbij heeft de wederverkoper btw moeten voldoen. Later verkoopt hij het goed met toepassing van de margeregeling. Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat in zo’n situatie de btw die de wederverkoper heeft betaald bij de intracommunautaire verwerving wordt opgenomen in de maatstaf van heffing van die levering.

 

Bron: HvJ EU 13-07-2023 (ECLI:EU:C:2023:565)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.