Btw-aftrek ondanks invloed belastingvoordeel op vergoeding

22 september 2021

De invloed van een belastingvoordeel op de hoogte van een vergoeding sluit volgens de Hoge Raad niet uit dat de ondernemer recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Een gemeente laat een gebouw tot stand komen voor de huisvesting van een brede school. De totale stichtingskosten van het gebouw bedragen € 5.274.440 inclusief omzetbelasting. De gemeente spreekt met een woningcorporatie af dat zij het gebouw zal verkopen voor € 550.000. De gemeente draagt de hierover verschuldigde btw van € 104.500 op aangifte af. Vervolgens wil zij de btw à € 628.320 aftrekken die de aannemer in rekening heeft gebracht. De Belastingdienst weigert dat en volgens Hof Den Haag is dat terecht. Het hof heeft geoordeeld dat de levering van het schoolgebouw niet is verricht onder bezwarende titel. In dat geval bestaat geen recht op aftrek van omzetbelasting.
Vervolgens gaat de gemeente in cassatie. De Hoge Raad concludeert dat de oordelen van het hof zijn gebaseerd op een onjuiste rechtsopvatting. Het hof hecht bijvoorbeeld waarde aan de omstandigheid dat de hoogte van de vergoeding (mede) is bepaald door een belastingvoordeel dat is beoogd met de structurering van activiteiten. Maar deze omstandigheid is geen factor die afdoet aan het rechtstreekse verband, zo redeneert de Hoge Raad. De oordelen van het hof rechtvaardigen daarom niet de conclusie dat de ontvangen tegenprestatie slechts ten dele de levering van het gebouw vergoedt. De Hoge Raad besluit de zaak te verwijzen naar Hof Amsterdam.
 

Bron: Hoge Raad 10-09-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1230)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.