Bronbelasting is niet door artiest zelf te verrekenen

4 oktober 2021

Kan een holding en/of werkmaatschappij van een artiest onder de verrekenmethode niet alle bronbelasting verrekenen? Dan kan de artiest zelf die bronbelasting evenmin verrekenen.

Een recent arrest van de Hoge Raad betreft een dj die in verschillende landen optredens geeft. Deze optredens regelt hij via de werkmaatschappij van zijn persoonlijke holding. Beide vennootschappen zijn gevestigd in Nederland. De opdrachtgevers betalen de gages aan de werkmaatschappij. De werkmaatschappij betaalt met de ontvangen gages de kosten van de optredens. Daarnaast betaalt de werkmaatschappij een managementvergoeding aan de holding. De holding ontvangt verder royalty’s, sponsorgelden en andere vergoedingen. In 2015 is in totaal een bedrag van € 247.493 aan buitenlandse bronbelastingen ingehouden op de gages. De werkmaatschappij kan van dit bedrag € 70.807 verrekenen met de vennootschapsbelasting die zij is verschuldigd. De holding kan een bedrag van € 3.725 verrekenen. De dga wil van het resterende bedrag van € 172.961 een bedrag van € 39.609 verrekenen met zijn verschuldigde inkomstenbelasting. Wanneer de inspecteur dat niet toestaat, start de dga een beroepsprocedure.
De Hoge Raad constateert dat de belastingverdragen of het besluit voorkoming dubbele belasting in deze situatie de verrekenmethode voorschrijven. De dga beweert dat hij als artiest te vereenzelvigen is met zijn holding. Daarom meent hij de bronbelasting te kunnen verrekenen die ten laste komt van zijn holding. De Hoge Raad oordeelt echter dat geen sprake is van een gedwongen vereenzelviging. De verdragen verplichten de woonstaat ook niet om zowel bij de artiest als bij de werkmaatschappij een verrekening toe te staan. Bovendien benadrukt de Hoge Raad dat onder de verrekenmethode relevant is van wie daadwerkelijk buitenlandse belasting is geheven. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de dga ongegrond.

 

Bron: Hoge Raad 24-09-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1352)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.