Borg staan voor bv met klein kapitaal is onzakelijk

1 februari 2024

Staat een aandeelhouder borg voor zijn bv die zeer hoge schulden heeft maar van wie het gestort aandelenkapitaal het enig vermogen is? Dan wijst dit erop dat de borgstelling onzakelijk is zodat geen aftrek bestaat voor kosten uit terbeschikkingstelling.

Twee broers hebben ieder 30% van de aandelen in een holding. Twee andere personen houden 30% respectievelijk 10% van de aandelen. De holding houdt zelf alle aandelen in een dochtervennootschap. Deze dochtervennootschap krijgt in 2007 en 2008 zes leningen verstrekt van een nv. De aandeelhouders van de holding stellen zich bij het aangaan van deze leningsovereenkomsten borg. In 2014 spreekt de nv onder meer de broers aan uit hoofde van de borgstelling. De broers komen begin 2017 namens de borgen overeen dat de nv tegen een betaling van € 600.000 in totaal finale kwijting zal verlenen aan de broers. De beide broers voldoen ieder op 31 januari 2017, 30 juni 2017, 8 januari 2018 en 17 juli 2018 een bedrag van € 150.000. Een van de broers wil over zowel 2017 als 2018 € 150.000 aftrekken als kosten van terbeschikkingstelling aan zijn eigen bv.

Borg staan uit aandeelhoudersmotieven
De inspecteur weigert de aftrek van de kosten. Hij meent dat de broer met het borg staan niet zakelijk, maar als aandeelhouder heeft gehandeld. Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het eens met de Belastingdienst. De dochtervennootschap is in korte tijd diverse leningen aangegaan bij de nv voor de opbouw van een vastgoedportefeuille. Het gaat hier om miljoenen, terwijl de dochtervennootschap alleen beschikt over het op de aandelen gestorte kapitaal van € 18.000. Daarnaast heeft de nv zekerheden bedongen op de activa van de dochtervennootschap, terwijl de broers geen zekerheden hebben bedongen. Ten slotte hebben zij afstand gedaan van hun recht van regres en subrogatie jegens de andere twee borgen. Daarmee hebben de broers een risico genomen dat alleen vanuit aandeelhoudersmotieven is te verklaren.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 03-01-2024 (gepubl. 16-01-2024) (ECLI:NL:RBZWB:2024:63)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.