BOR voor verhuur van eerder zelf geëxploiteerde onderneming

13 december 2022

Volgens de Hoge Raad heeft Hof Den Bosch terecht tot uitgangspunt genomen dat de BOR voor het voortzettingsvereiste bij lichamen het stakings- en vervreemdingsbegrip uit de Wet IB 2001 volgt. Alleen als de specifieke aard van de BOR daarom vraagt is hierop een uitzondering mogelijk. Die uitzondering doet zich hier niet voor.

Op 24 december 2014 heeft vader alle aandelen in een houdstermaatschappij geschonken aan zijn zoon. Daarbij is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toegepast. De houdstermaatschappij exploiteerde toen via haar dochtermaatschappij een benzineservicestation. Per 1 november 2015 is het benzineservicestation langdurig verhuurd aan een derde. De inspecteur heeft vanwege deze verhuur de aanvankelijk toegepaste BOR teruggenomen. Volgens Hof Den Bosch is dat niet terecht. Het hof meent dat wel aan het voorzettingsvereiste is voldaan.

De staatssecretaris heeft cassatieberoep aangetekend. Volgens de Hoge Raad heeft het hof terecht tot uitgangspunt genomen dat de BOR voor het voortzettingsvereiste bij lichamen het stakings- en vervreemdingsbegrip uit de Wet IB 2001 volgt. Op dit uitgangspunt is mogelijk een uitzondering als  de specifieke aard van de BOR daarom vraagt. De Hoge Raad noemt als uitzonderingen de doorschuifregeling en inbreng van een onderneming in een samenwerkingsverband, waarbij de winstgerechtigdheid wijzigt en waarbij een voorbehoud van stille reserves is gemaakt. De specifieke aard van de BOR vraagt echter niet om een dergelijke uitzondering om de enkele reden dat de exploitatie van de onderneming door een vennootschap wordt gewijzigd doordat zij overgaat tot verhuur van de voorheen zelf geëxploiteerde onderneming. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de staatssecretaris daarom ongegrond.

Bron: HR 02-12-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1793)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.