Boete nog herroepelijk? Toch invorderingsrente mogelijk

2 februari 2022

Dat in de Europese mensenrechten een onschuldpresumptie is opgenomen, betekent niet dat de fiscus pas invorderingsrente over een boete mag rekenen als deze onherroepelijk is geworden.

De Belastingdienst legt een man een reeks van aanslagen en boeten op in verband met verzwegen buitenlandse bankrekeningen. Als gevolg van een arrest van de Hoge Raad werden deze aanslagen en boeten onherroepelijk op 6 december 2013. Op 23 december 2013 betaalt de man vervolgens € 2.438.324 om de aanslagen en boeten te voldoen. De ontvanger brengt hem bij beschikking van 4 maart 2014 een bedrag van € 633.519 aan invorderingsrente in rekening. Daarop begint de man een beroepsprocedure tegen het in rekening brengen van invorderingsrente. Hij doet daarbij een beroep op de onschuldpresumptie in de Europese mensenrechten. Volgens hem verhindert deze onschuldpresumptie dat de Belastingdienst invorderingsrente berekent over een boete die nog niet onherroepelijk vaststaat.

De Hoge Raad verwerpt het standpunt van de man. Verder meent de Hoge Raad dat het recht van een belastingplichtige om zichzelf niet te incrimineren voldoende gewaarborgd is. De belastingplichtige kan immers uitstel van betaling van de boete vragen totdat de boetebeschikkingen onherroepelijk is geworden. De man wijst erop dat de ontvanger over de met de boeten gemoeide bedragen invorderingsrente in rekening heeft gebracht. Deze rente is berekend vanaf het tijdstip waarop de boeten wettelijk invorderbaar waren. Maar dat doet niets af aan de redenering van de Hoge Raad. Op het moment waarop de fiscus invorderingsrente in rekening heeft gebracht, stond onherroepelijk vast dat de man het beboetbare feit had begaan. In zijn verweer tegen het in rekening brengen van die invorderingsrente kan de man zich al daarom niet met succes beroepen op de onschuldpresumptie. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de man dan ook ongegrond.

 

Bron: Hoge Raad 21-01-2022 (ECLI:NL:HR:2022:50)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.