Boeking van huurbate in rekening-courant was informele kapitaalstorting

27 januari 2020

Een vennootschap wist dat haar huurde, een dochteronderneming, de huurschuld aan de vennootschap nooit zal betalen en boekt de huurbate in de rekening-courant. Volgens de inspecteur is hier sprake van een informele kapitaalstorting.

Een bv verhuurt machines en overige roerende zaken aan een dochtermaatschappij. De dochtermaatschappij heeft de huur nooit betaald, maar is deze altijd in rekening-courant schuldig gebleven. De moedermaatschappij heeft ook in rekening-courant gelden verstrekt aan andere gelieerde vennootschappen. De schuldenaren laten de verschuldigde rente aan de bv verrekenen in rekening-courant met die bv. De bv heeft in haar aangifte vennootschapsbelasting geen huur en ook geen rente aangegeven. In geschil bij Hof Arnhem-Leeuwarden is of de bv dat wel had moeten doen.

 

Het hof vat de rechtsvraag van partijen samen tot de vraag of sprake is van een informele kapitaalstorting. Het hof deelt de mening van de inspecteur dat hiervan sprake is. De gemachtigde van de bv heeft verklaard dat hij wist dat de dochtermaatschappij de huur nooit zou betalen. Desondanks boekte de bv de huurbate in de rekening-courant tussen de bv en haar dochter. Bij het ontstaan van de in rekening-courant schuldig gebleven bedragen wist de bv al dat deze in feite oninbaar waren. Dit betekent dat sprake is van een informele kapitaalstorting. De bv kan geen afwaardering toepassen of voorziening vormen.

De bv stelt verder dat vordering vanwege de in rekening-courant geboekte rentebate is afgewaardeerd door de slechte economische positie van de gelieerde schuldenaren. De inspecteur betwist dat. Het hof is van oordeel dat nu de inspecteur de stelling van de bv betwist, de bv haar oordeel met bewijsstukken moet onderbouwen. De bv heeft dat niet gedaan. Daarom is het hof het met de inspecteur eens dat de bv de vorderingen in rekening-courant niet kan afwaarderen.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020, nr. 18/00315, 18/00446 en 18/00447 (ECLI:NL:GHARL:2020:250)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.