Bij volledige vooraftrek is privégebruik een belaste dienst

23 november 2018

Als een btw-ondernemer een nieuw pand laat bouwen dat gedeeltelijk voor bedrijfsdoeleinden en gedeeltelijk voor andere doeleinden wordt gebruikt, mag hij de btw op de bouwkosten volledig aftrekken. Maar daar staat tegenover dat de fiscus ervan mag uitgaan dat de ondernemer het pand volledig tot zijn btw-ondernemingsvermogen rekent. En dus mag de inspecteur bij privégebruik van het pand stellen dat sprake is van een btw-belaste dienst.

In een zaak voor Rechtbank Gelderland drijven twee echtgenoten een vof die btw-belaste activiteiten verricht. De vof heeft geen eigen bankrekening, en gebruikt daarom de rekening van de man en de vrouw. De man en de vrouw laten een pand bouwen, waarin zij gaan wonen. De vof gebruikt enkele ruimten van het pand als werkkamer of opslagruimte zonder daarvoor het echtpaar een vergoeding te betalen. Hoewel de vof het pand niet op haar balans zet, trekt zij alle btw op de bouwkosten af. De inspecteur haalt hieruit dat de vof het pand tot haar ondernemingsvermogen rekent. Een gevolg is dan dat het privégebruik van het pand wordt gelijkgesteld met een btw-belaste dienst. De vof ontkent dat het pand in het kader van de btw-heffing tot haar ondernemingsvermogen behoort. Dit standpunt komt erop neer dat de vog achteraf gezien destijds ten onrechte volledige vooraftrek heeft genoten. De rechtbank wijst deze redenering af. Op basis van het arrest Charles/Charles-Tijmens (mag een btw-ondernemer een pand dat voor zowel bedrijfsmatige als andere doeleinden wordt gebruikt, aanmerken als ondernemingsvermogen. De vof heeft dus een keuze gemaakt die zij mocht maken. De situatie zou anders zijn als het pand niet de eigendom zou zijn van alle vennoten, maar dit is nu niet het geval. De rechtbank verklaart het beroep van de vof ongegrond.

Bron: Rb. Gelderland 09-11-2018, nrs. 17/2695 en 17/2696 (gepubliceerd 13-11-2018) (ECLI:NL:RBGEL:2018:4835); HvJ EU 14-07-2005, nr. C-434/03 (ECLI:EU:C:2005:463) (Charles/Charles-Tijmens)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.