Bij betaling uit onbelaste vergoeding geen aftrek

19 februari 2019

In beginsel mag de inspecteur bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen uitgaan van de juistheid van de gegevens uit de aangifte. Alleen als de inspecteur aan de juistheid van enig in de aangifte opgenomen gegeven in redelijkheid behoort te twijfelen, moet hij extra onderzoek verrichten.

Tot 1 juli 2013 is een werknemer in dienst van het UWV. De werkgever wil de werknemer ontslaan en betaalt hem een beëindigingsvergoeding van € 41.033 bruto. € 9.400 van de € 41.033 ontving de man onbelast. Voor het volgen van een opleiding wenst de ex-werknemer € 8.900 als scholingsuitgaven in aftrek te brengen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Bij controle van de aangifte over 2015 komt de inspecteur er achter dat de man in 2013 scholingsuitgaven in mindering heeft gebracht. Na een verzoek om informatie van de inspecteur, heeft de man aangegeven dat de opleiding was bekostigd uit het onbelaste ontvangen gedeelte van de ontbindingsovereenkomst.

 

In geschil bij Hof Arnhem-Leeuwarden is of sprake is van een nieuw feit of een ambtelijk verzuim. Het hof is van mening dat de aftrek van scholingsuitgaven uit een onbelaste vergoeding niet mogelijk is, omdat de kosten niet op de man hebben gedrukt. Volgens het hof is het zeer wel mogelijk dat de ex-werknemer een opleiding heeft gevolgd die hij zelf heeft bekostigd, of dat de scholingskosten door hem waren betaald anders dan uit de onbelaste vergoeding. Daarom heeft de inspecteur geen ambtelijk verzuim begaan en is sprake van een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019, nr. 18/00229 (ECLI:NL:GHARL:2019:732)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.