Bezwaar informatiebeschikking ontbonden NV ontvankelijk

17 december 2020

Hof: stelt een voormalige vereffenaar van een ontbonden rechtspersoon op naam van die ontbonden rechtspersoon bezwaar in tegen een informatiebeschikking? Dan mag de inspecteur dit bezwaar niet niet-ontvankelijk verklaren.

NV X wordt in 2004 opgericht naar het recht van Curaçao. In 2014 verkoopt de NV X haar activiteiten. In juli 2015 nemen de aandeelhouders het besluit de NV te ontbinden. De aandeelhouders wijzen NV A als vereffenaar aan. De inspecteur heeft in 2016 vermoedens dat NV X in Nederland belastingplichtig is en vraagt NV A als bewaarder van boeken en bescheiden om informatie. De bewaarder van boeken en bescheiden weigert de gevraagde informatie te verstrekken. De inspecteur legt vervolgens navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting en naheffingsaanslagen btw en dividendbelasting op. Ook heeft de inspecteur voor alle belastingaanslagen informatiebeschikkingen vastgesteld. De Belastingdienst heeft het bezwaar tegen de informatiebeschikking niet-ontvankelijk verklaard.
In geschil bij Hof Arnhem-Leeuwarden is of de NV is opgehouden te bestaan beoordeeld naar het recht van Curaçao. In geschil is ook of de inspecteur de bezwaren tegen de informatiebeschikkingen terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het hof is van mening dat voor het antwoord op de vraag of de NV is opgehouden te bestaan het recht van Curaçao beslissend is. De vereffenaar heeft conform het recht van Curaçao op de juiste wijze aan zijn verplichtingen voldaan en bekendgemaakt dat hem geen bekende baten aanwezig zijn. Volgens het hof is de NV daardoor opgehouden te bestaan.
De gegeven informatiebeschikkingen zijn pas afgegeven nadat de NV is op te houden te bestaan. De inspecteur mag volgens het hof het bezwaar niet niet-ontvankelijk verklaren als de (voormalige) vereffenaar op naam van de ontbonden rechtspersoon tegen informatiebeschikkingen bezwaar maakt, voordat de vereffening is heropend. Dergelijke bezwaren zijn gelijk aan prematuur ingediende bezwaarschriften. Na heropening van de vereffening herleeft de rechtspersoon. Dan kan de inspecteur de informatiebeschikkingen daadwerkelijk aan belanghebbenden op de juiste wijze bekendmaken. De inspecteur heeft ten onrechte het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-11-2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:9536)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.