Beveiliging in woning bedreigde werknemer is loon

14 september 2022

Zowel onder de werkkostenregeling als onder het overgangsrecht is het vergoeden van beveiligingsmaatregelen in de woning van een werknemer in beginsel belast.

Naast dga van een bv is een man vennoot van een vennootschap die een accountantskantoor drijft. Hij ontvangt in 2010 bedreigingen van een ontevreden ex-klant van het accountantskantoor. In het kader van deze bedreigingen vergoedt de bv de kosten van verschillende beveiligingsmaatregelen in de woning van de dga. De Belastingdienst rekent daarom over 2013 en 2014 € 42.640 respectievelijk € 30.896 tot het loon van de man. Verder neemt de bv de kosten voor de inrichting van een werkkamer in de woning voor haar rekening. Volgens de inspecteur behoort deze vergoeding van € 61.769 in 2013 eveneens tot het loon. Aangezien de bv de vergoedingen niet tot het loon van de dga heeft gerekend, legt de fiscus haar een naheffingsaanslag en boete op. De bv gaat daartegen in bezwaar en beroep. Het geschil belandt voor Rechtbank Gelderland.

Eerst gaat de rechtbank na of de desbetreffende vergoedingen onder het oude regime van vóór de werkkostenregeling vrije vergoedingen zijn. Dit zal zo zijn als de vergoedingen naar algemene maatschappelijke opvattingen niet tot het loon behoren. In deze zaak is dat niet het geval, aldus de rechtbank. De beveiligingsmaatregelen zijn niet ongebruikelijk voor een woning en bijbehorende grond van vergelijkbare omvang en ligging. De vergoeding van de kosten van zulke maatregelen zijn daarom aan te merken als een beloningsvoordeel. De vergoeding voor de inrichting van de werkkamer is onder het oude regime eveneens belast. De werkkamer blijkt namelijk niet te voldoen aan het zelfstandigheidscriterium. Ten slotte heeft de bv de vergoedingen evenmin aangewezen als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling. De naheffingsaanslagen en boetes zijn daarom terecht opgelegd.

Bron: Rb. Gelderland 19-07-2022 (gepubl. 01-09-2022) (ECLI:NL:RBGEL:2022:5148)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.