Bestuurder kan beroep doen op geschonden verdedigingsbeginsel bv

21 februari 2023

Een aansprakelijk gestelde bestuurder kan deze aansprakelijkstelling betwisten door te stellen dat tegenover het bestuurde lichaam het verdedigingsbeginsel is geschonden.

Een bv exploiteert in 2008 een uitzendbureau. Naar aanleiding van een boekenonderzoek krijgt zij een naheffingsaanslag omzetbelasting over het jaar 2008 opgelegd. Deze naheffingsaanslag is onbetaald gebleven. Daarop heeft de ontvanger de bestuurder van de bv aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven bedragen van in totaal € 171.800. Hof Den Bosch heeft het bedrag van de aansprakelijkstelling verminderd met € 60.895 wegens schending van het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Volgens het hof is de bestuurder voorafgaand aan de aansprakelijkstelling namelijk niet gehoord over de eventuele aftrekbaarheid van omzetbelasting die is gefactureerd aan de bv.

De Hoge Raad vernietigt de hofuitspraak wegens een motiveringsgebrek. Het hof had namelijk niet voorbij mogen gaan aan een deel van het betoog van de ontvanger. Het betreft zijn stelling dat gezien de geldende rechtspraak de desbetreffende omzetbelasting hoe dan ook geen recht gaf op aftrek voorbelasting. Het horen van de bestuurder heeft niet tot een andere afloop kunnen leiden. De Hoge Raad verwijst de zaak door naar Hof Arnhem-Leeuwarden. Daarbij geeft de Hoge Raad mee dat ook een aansprakelijkgestelde het standpunt kan innemen dat jegens de belastingschuldige het verdedigingsbeginsel is geschonden. Verder kan ook een aansprakelijkgestelde zich op aftrekbaarheid van in rekening gebrachte omzetbelasting beroepen. Dat is zelfs mogelijk als de belastingschuldige dat heeft nagelaten. Staat de naheffingsaanslag omzetbelasting al onherroepelijk vast? En is de vijfjaarstermijn voor ambtshalve vermindering verstreken? Dan nog kan de aansprakelijkgestelde zich beroepen op de aftrekbaarheid van de gefactureerde omzetbelasting.

Bron: Hoge Raad 10 februari 2023 (ECLI:NL:HR:2023:176)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.