Bereken waardedaling deelneming conform aandelenbelang

9 oktober 2023

Moet men in het kader van de liquidatieverliesregeling de waardedaling van een deelneming berekenen? Dan moet dit gebeuren naar evenredigheid van het aandelenbelang.

Op 24 mei 2004 koopt een bv, die onderdeel is van een concern, 74% van de aandelen in een tussenhoudstervennootschap, een Ltd. Deze tussenhoudster houdt alle aandelen in een kleindochtervennootschap, ook een Ltd. De moedermaatschappij van de bv koopt 26% van de aandelen. Op 29 november 2004 brengt de moedermaatschappij haar belang van 26% als kapitaal in de bv in. In 2012 vindt een liquidatie van de tussenhoudster plaats. De bv claimt een liquidatieverlies van € 17,5 miljoen.

Waarde bij aankoop al nihil?
Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat de bv geen liquidatieverlies kan aftrekken. Men moet namelijk rekening houden met de waardedaling van de deelneming van de tussenhoudster in de kleindochter. Er resteert dan een liquidatieverlies van nihil. Het hof heeft niet aannemelijk geacht dat de aankoop van de tussenhoudster een miskoop was en dat de waarde van de kleindochter op dat moment al op nihil moest worden gesteld waardoor geen waardedaling heeft plaatsgevonden.

Berekening van liquidatieverlies
De Hoge Raad onderschrijft dat feitelijke oordeel, maar vernietigt toch de hofuitspraak. Volgens de Hoge Raad heeft het hof onvoldoende inzicht gegeven in de berekening van het aftrekbare liquidatieverlies. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Den Haag. In de verwijzingsopdracht merkt de Hoge Raad op dat de bv een verzwaarde bewijslast heeft. Zij moet dus het aftrekbare liquidatieverlies overtuigend aantonen. Verder gaat de Hoge Raad uitvoerig in op de wijze waarop men het aftrekbare liquidatieverlies moet berekenen. Zo moet men de bezitsperiode van de bv splitsen in tijdvakken waarin haar belang in de geliquideerde tussenhoudster 74% bedroeg en 100% bedroeg. Voor elk tijdvak dient men dan naar evenredigheid rekening te houden met de waardedaling van de deelneming in de kleindochter.

Bron: Hoge Raad 29-09-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1335), Hof Amsterdam 23-02-2021 (gepubl. 06-10-2021) (ECLI:NL:GHAMS:2021:650)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.