Belastingrente en aanslag zijn verschillende beschikkingen

1 september 2021

Moet de inspecteur in een procedure een vermindering van het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang toestaan? Dan kan hij zich niet beroepen op interne compensatie voor zover hij van mening is dat hij de belastingrente te laag heeft berekend.

Een advocaat is dga van een holding. De holding heeft alle aandelen in een werkmaatschappij. Per 1 september 2014 treedt de advocaat via zijn holding toe tot een maatschap. De maatschap heeft aan de holding en de werkmaatschappij van de advocaat bedragen betaald. De advocaat heeft deze bedragen niet aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting van de holding. Hij heeft de ontvangsten van de maatschap verrekend met zijn rekening-courantschuld aan de holding. De advocaat heeft op 8 juni 2015 gemeld vanaf 1 januari 2015 in België te wonen.
Bij rechtbank Den Haag is in geschil of de advocaat een kwalificerende buitenlands belastingplichtige is. Ook is in geschil of de man de ontvangsten van de maatschap als uitdeling heeft genoten en of Nederland deze uitdeling in de belastingheffing kan betrekken.
Om een kwalificerende buitenlands belastingplichtige te zijn, moet de advocaat over een inkomensverklaring van de Belgische belastingdienst beschikken. De advocaat heeft deze niet. Er is dan ook geen sprake van kwalificerende buitenlandse belastingplicht en hij heeft geen recht op aftrek van rente voor zijn woning. De man heeft ook niet kunnen aantonen dat hij in België woonde. In 2015 staat hij niet in het Rijksregister in België ingeschreven. Inkomsten uit aanmerkelijk belang zijn daarom in Nederland volledig belast.
Volgens de rechtbank heeft de advocaat niet de vereiste aangifte gedaan. De rechter accepteert de berekening van de uitdeling door de inspecteur. Deze heeft de betalingen door de maatschap als uitdeling bij de advocaat in aanmerking genomen.
Tijdens de procedure komt de inspecteur erachter dat hij het inkomen uit aanmerkelijk belang te hoog heeft geschat en verlaagt het inkomen. Hij wil dit echter interne compenseren met de te weinig berekende belastingrente. De rechtbank gaat hier niet mee akkoord. Belastingrente maakt geen deel uit van de aanslag, maar is een afzonderlijke beschikking. Voor interne compensatie moeten alle elementen deel uitmaken van dezelfde beschikking of hetzelfde besluit. De inspecteur mag wel de ten onrechte in mindering gebrachte dividendbelasting intern compenseren.

 

Bron: Rb. Den Haag 19-04-2021 (gepubl. 01-09-2021) (ECLI:NL:RBDHA:2021:4083)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.