Belastingplicht stichting door oppotten

15 april 2020

Verricht een stichting een economische activiteit en heeft zij daardoor structureel vermogensoverschotten? Dan valt zij volgens Rechtbank Gelderland onder de vennootschapsbelasting.

Een stichting wil het klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen in zoveel mogelijk relevante sectoren van bedrijfsleven, organisaties en overheid bevorderen. Daarom plaatst zij bedrijven en andere organisaties op hun verzoek op een ladder. Organisaties krijgen korting op de inschrijfprijs bij bepaalde aanbestedingen als zij op deze ladder staan. De korting neemt toe naarmate men hoger op de ladder staat. De plaats op de ladder is afhankelijk van de certificaten die een organisatie heeft behaald door aan bepaalde criteria te voldoen. De stichting beheert ook een bijbehorend certificeringsschema en faciliteert overleg tussen certificerende instellingen. Zij ontvangt gelden van alle deelnemende partijen. Op die manier bouwt de stichting een vermogen op. De inspecteur meent dat de stichting een onderneming drijft. Voor zover sprake is van het drijven van een onderneming, valt de stichting onder de vennootschapsbelasting.

 

De stichting is het oneens met de fiscus en stapt naar de rechtbank. Zij beweert geen onderneming te drijven omdat zij niet deelneemt aan het economisch verkeer en geen winstoogmerk heeft. Haar activiteiten vinden plaats in een besloten kring, zo stelt de stichting. Maar de rechtbank constateert dat de stichting zoveel mogelijk ondernemingen zoekt die zich willen laten certificeren. Daarmee neemt zij deel aan het economische verkeer. Verder wordt een organisatie volgens vaste rechtspraak geacht naar winst te streven als zij feitelijk winst behaalt. Daarbij moet het overigens wel gaan om winst die niet voortvloeit uit incidentele factoren. Heeft een organisatie geen statutair winstoogmerk, maar wel structureel vermogensoverschotten? Ook dan wordt die organisatie geacht naar winst te streven. In deze zaak heeft de stichting inderdaad structureel vermogensoverschotten. Daarom oordeelt de rechtbank dat sprake is van een winststreven. De stichting drijft dus fiscaal gezien een onderneming en is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

 

Bron: Rechtbank Gelderland 01-04-2020, nr. AWB 19/3515 (ECLI:NL:RBGEL:2020:2087)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.