Belastingdienst mag strategie geheim houden

21 oktober 2020

Belastingdienst mag strategie geheim houden

De geheimhoudingskamer staat in principe alleen toe dat de inspecteur stukken integraal geheimhoudt als zijn belang daarbij zwaarder weegt dan het belang van de wederpartij. Een voorbeeld van fragmenten die geheim mogen blijven zijn passages die zien op het bepalen van de procespositie of op tactische en strategische overwegingen

Een man en de Belastingdienst zijn verwikkeld in een fiscaal geschil. Tijdens de beroepsprocedure wil de inspecteur de inhoud van diverse documenten geheimhouden. Hij vraagt daarvoor per brief toestemming aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In eerste instantie wil hij dat de brief zelf eveneens geheim blijft. De rechter eist echter van de Belastingdienst een versie met motivering die de wederpartij ook mag zien. Wanneer de fiscus hieraan gehoor geeft, gaat de man niet akkoord met de (beperkte) geheimhouding. Hij gaat wel akkoord met het schonen van namen, e-mailadressen en telefoonnummers van medewerkers van de fiscus. De inspecteur is daar niet tevreden mee. Hij legt zijn verzoek voor aan de geheimhoudingskamer.
De geheimhoudingskamer maakt ten eerste duidelijk dat de man niet hoeft te bewijzen dat hij een belang heeft bij inzage in alle stukken. Juist omdat hij die stukken nog niet kan inzien, kan hij immers niet bewijzen dat de desbetreffende stukken voor hem van belang zijn. De geheimhoudingskamer hanteert daarom in zo’n geval als uitgangspunt dat zo’n belang aanwezig is. Het is de inspecteur die dient te bewijzen dat zijn belang zwaarder weegt dan het belang van de belastingplichtige.
De fiscus slaagt maar gedeeltelijk in de opgelegde bewijslast. De geheimhoudingskamer oordeelt dat alleen de volgende stukken geheim mogen blijven:

  • De namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de medewerkers van de fiscus.
  • Een passage in een e-mailbericht die valt onder de vrije bepaling van procespositie van de Belastingdienst.
  • Fragmenten van een tweetal stukken die (controle-/) tactische en strategische overwegingen bevatten.

 

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 20-07-2020, nr. AWB 19/4713GH (ECLI:NL:RBZWB:2020:3191)

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.