Belast valutaresultaat als gevolg van doorgesluisd dividend

15 november 2023

Het betalen van een dividend door overdracht van een vordering in een andere valuta kan leiden tot een belaste koerswinst.

Een bv heeft een 100%-moeder in de VS en een 100%-dochter in Zwitserland. Op 1 juli 2011 heeft de dochter besloten tot uitkering van dividend van CHF 104.000.000. Op 4 augustus 2011 heeft de dochter het Zwitserse dividend betaald door vorderingen op een groepsvennootschap ter waarde van CHF 104.000.000 aan de bv over te dragen. Eveneens op 4 augustus 2011 heeft de bv besloten tot uitkering van dividend aan de moeder van CHF 104.000.000. Zij heeft op diezelfde dag de hiervoor bedoelde vorderingen als dividend aan de moeder overgedragen. De bv berekent haar resultaat in euro’s. De koers van de CHF ten opzichte van de euro is in de periode van 1 juli 2011 tot 4 augustus 2011 gestegen. De inspecteur meent dat de bv in 2011 door de koersstijging een belaste koerswinst van € 10.658.807 heeft behaald. Hof Amsterdam heeft de inspecteur in het gelijk gesteld.

Hof heeft juiste conclusies getrokken
De Hoge Raad is het eens met het hof. Eerst zet de Hoge Raad het juridische kader uiteen. Daarbij neemt de Hoge Raad afstand van de uitzondering op de verplichting tot het activeren van een dividendvordering in het arrest van 20 april 1988 en van de uitzondering met betrekking tot waardeveranderingen van de dividendvordering in het arrest van 20 april 1977. Vervolgens stelt de Hoge Raad vast dat het hof de conclusies heeft kunnen trekken dat:

  • de bv een recht op dividend ter waarde van CHF 104.000.000 heeft verkregen als – vrijgesteld – voordeel uit hoofde van haar deelneming in de dochter;
  • dit recht op 1 juli 2011 tot het vermogen van de bv is gaan behoren; en
  • na dit tijdstip ontstane waardeveranderingen van dat recht niet meer als een voordeel uit hoofde van de deelneming in de dochter zijn aan te merken.

Waardering op nominale waarde
Verder is het oordeel van het hof dat men de dividendvordering van de bv op de dochter moet waarderen op de nominale waarde daarvan, feitelijk en niet onbegrijpelijk. Ook het oordeel van het hof dat voor belanghebbende pas op 4 augustus 2011 een verplichting tot uitkering van dividend is ontstaan, is cassatieproof. Daarom verklaart de Hoge Raad het cassatieberoep van de bv ongegrond.

Bron: Hoge Raad 03-11-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1504), Hof Amsterdam 15-06-2021 (gepubl. 02-08-2021) (ECLI:NL:GHAMS:2021:1765), Hoge Raad 20-04-1988 (ECLI:NL:HR:1988:ZC3804), Hoge Raad 20-04-1977 (ECLI:NL:HR:1977:AX3560)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.