Algemeen btw-tarief voor doorverkoop tickets via platform

29 december 2023

Een ondernemer exploiteert een platform waar particulieren tickets voor een sportwedstrijd, concert, festival of voorstelling kunnen kopen van of verkopen aan andere particulieren. Het hof oordeelt dat de fees die het platform hiervoor ontvangt belast zijn tegen het normale btw-tarief.

 

Een bv exploiteert een internetplatform. Particulieren kunnen hierop entreebewijzen voor sportwedstrijden, concerten, festivals of voorstellingen te koop aanbieden of kopen van andere particulieren. Voor het faciliteren van de koop en verkoop van de tickets ontvangt het platform een ‘service fee’ van 5% van de verkoopprijs van zowel de koper als de verkoper. Daarnaast betaalt de koper nog 3% ‘transaction fee’. Naast de normale verkoop van toegangsbewijzen, kent het platform ook een ‘secure verkoop’. Hierbij wordt het aan de verkoper uitgereikte oorspronkelijke ticket ongeldig gemaakt en er wordt in samenwerking met de organisator een nieuw ticket aangemaakt met de naam van de koper erop. Bij Hof Amsterdam is de toepassing van het verlaagde tarief omzetbelasting op de fees in geschil.

 

Werkzaamheden niet als commissionair maar als agent

De exploitant van het platform meent dat hij voor de ‘secure’ verkopen in feite optreedt als commissionair. Het platform annuleert het oorspronkelijke ticket en geeft als commissionair een geheel nieuw toegangsrecht aan de koper van het ticket. Het hof is het hier niet mee eens. Het hof ziet de werkwijze van de exploitant meer als werkzaamheden als agent. Agenten brengen ook kopers en verkopers bij elkaar en rekenen daarvoor een fee. Verder onderschrijft het hof het oordeel van de rechtbank. De diensten van de exploitant kunnen niet worden beschouwd als het verlenen van een toegangsrecht tegen voorafgaande betaling. Het toegangsrecht is namelijk al door de organisator van het evenement tegen voorafgaande betaling toegekend aan de verkoper.

 

‘Reserveringskosten’

Het hof verwerpt ook het beroep van de exploitant op het besluit van 22 december 2017 (Stcrt. 2017, 72177) voor de ‘reserveringskosten’. De exploitant biedt een dienst aan waarmee particulieren op veilige wijze toegangsbewijzen kunnen kopen of verkopen. De dienstverlening van de exploitant is wezenlijk anders van aard dan die van initiële voorverkopers. Van reserveringskosten zoals genoemd in het besluit is geen sprake. Al met al is op de ontvangen fees het normale btw-tarief van toepassing.

 

Bron: Hof Amsterdam 26-09-2023 (gepubl. 20-09-2023) (ECLI:NL:GHAMS:2023:3120)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.