Aftrekbaar boekverlies na omwisseling woning

19 december 2018

Soms moet een ondernemer de woonbestemming van een oude woning als gevolg van een beleidsplan opgeven ten gunste van een woonbestemming voor een nieuwe woning. Dan mag hij de waardedaling van de oude woning als gevolg van het verlies van de woonbestemming toevoegen aan de boekwaarde van de nieuwe woning.

Een man drijft via zijn eenmanszaak een landbouwbedrijf. Hij bezit twee percelen. Zijn woning is gelegen op een van deze percelen. De man bestempelt deze woning inclusief ondergrond als privévermogen. De overige gebouwen en gronden behoren tot zijn ondernemingsvermogen. De man wil een nieuwe woning bouwen op het andere perceel en deze woning tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. Op grond van het bestemmingsplan mag maar één woning op de percelen staan. Wil de ondernemer een bouwvergunning krijgen, dan moet hij de woonbestemming van zijn oude woning opgeven zodra de nieuwe woning wordt opgeleverd. Door het verlies van de woonbestemming daalt de waarde van de oude woning met € 50.000. Op het moment waarop de ondernemer de nieuwe woning in gebruik neemt, activeert hij dit verlies van € 50.000 als inbreng woontitel. Dit bedrag rekent hij vervolgens tot de boekwaarde van de nieuwe woning. De Belastingdienst gaat daar niet mee akkoord. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt echter dat de ondernemer met de activering juist heeft gehandeld.

 

In deze zaak komt nog een ander punt aan de orde. De ondernemer heeft namelijk in 2012 een vennootschapsovereenkomst gesloten met zijn echtgenote. Daarbij brengt hij zijn landbouwbedrijf in de vof in. Bovendien hevelt de man de nieuwe woning over naar zijn privévermogen. Hij neemt daarbij het standpunt in dat het hier gaat om een verplichte overgang naar privé. In dat geval mag hij op grond van de toen geldende goedkeuring (CPP2009/1092M) de waarde bewoond van de nieuwe woning vaststellen op 65% in plaats van de gebruikelijke 80% van de waarde in vrije staat. Maar de rechtbank ziet in de inbreng in de vof geen bijzondere omstandigheid die de ondernemer verplicht zijn woning naar privé over te brengen. Hij mag daarom de 65%-waardering niet toepassen.

 

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 18-06-2018 (publ. 6-12-2018), nr. AWB 17/3380 (ECLI:NL:RBZWB:2018:3550)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.