Aftrek elders belast is persoonlijk

26 juni 2020

Nederland is verplicht om aan zijn inwoners een aftrek te verlenen op de Nederlandse belasting voor die bestanddelen van het inkomen die volgens het artiesten- en sportersartikel in het verdrag in de andere staat mogen worden belast. De aftrek die wordt verleend is echter persoonlijk en komt toe aan de inwoner in wiens inkomen het desbetreffende inkomstenbestanddeel is begrepen.

Belanghebbende is inwoner van Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is werkzaam als DJ en treedt wereldwijd op. Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder (hierna: dga) van de in Nederland gevestigde vennootschap B BV (hierna: B). De inkomsten van deze vennootschap bestaan uit een managementvergoeding, royalty’s en vergoedingen voor sponsoractiviteiten. B is eigenaar van alle aandelen in C BV (hierna: C). C sluit overeenkomsten voor de werkzaamheden van de dga als DJ, met uitzondering van de optredens van de dga in de Verenigde Staten van Amerika. C ontvangt de gages van de optredens, betaalt de zakelijke kosten en betaalt een managementvergoeding aan B. De dga ontvangt een vast salaris van B.

 

De werkzaamheden in de VS verricht de dga vanuit D LLC. De dga is directeur en enig aandeelhouder van D. D wordt voor Nederlandse fiscale doeleinden aangemerkt als een rechtspersoon. In de VS is D een fiscaal transparante vennootschap. De winst van D is in de VS bij de dga persoonlijk belast met federal income tax.

 

In 2015 heeft belanghebbende opgetreden in landen waar in het bilaterale belastingverdrag een vrijstellingsmethode is opgenomen en in landen waarvoor de verrekenmethode geldt. In de aangifte inkomstenbelasting heeft de dga aftrek elders belast gevraagd op basis van de vrijstellingsmethode en de verrekenmethode. De inspecteur heeft de aanslag conform de aangifte vastgesteld.

 

De dga heeft vervolgens een verzoek tot ambtshalve vermindering ingediend. De inspecteur heeft dit verzoek afgewezen. De dga is daartegen in beroep gekomen.

 

In geschil is of de dga een deel van de ten laste van C geheven bronbelasting ter zake van buitenlandse optredens door de dga op basis van de verrekeningsmethode mag verrekenen met de door de dga verschuldigde inkomstenbelasting. De dga stelt dat een additioneel bedrag van € 39.609 moet worden verrekend. De inspecteur stelt dat de te verrekenen buitenlande bronbelasting juist is vastgesteld.

 

In navolging van de rechtbank oordeelt het hof dat de dga niet gerechtigd is de ten laste van C geheven buitenlandse belasting te verrekenen met de door de dga verschuldigde inkomstenbelasting. Op grond van het voorkomingsartikel is Nederland verplicht om aan zijn inwoners een aftrek te verlenen op de Nederlandse belasting voor die bestanddelen van het inkomen die volgens het artiesten- en sportersartikel in het verdrag in de andere staat mogen worden belast. De aftrek die wordt verleend is persoonlijk, dat wil zeggen dat zij toekomt aan de inwoner in wiens inkomen het desbetreffende inkomstenbestanddeel is begrepen. De dga en C zijn voor de verrekening van belasting niet met elkaar te vereenzelvigen. Zij zijn verschillende (fiscale) personen en belasting die bij de ene persoon is ingehouden kan niet worden verrekend bij een andere persoon. Het hof oordeelt dat de arresten van de Hoge Raad van 9 februari 2007 waarop de dga zich beroept niet van toepassing zijn omdat de feiten in deze zaak anders zijn.

 

Het hof bevestigt dat de te verrekenen buitenlandse bronbelasting juist is vastgesteld.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 03-06-2020, nr. 19/01073(ECLI:NL:GHARL:2020:4220); HR 09-02-2007, nr. 40604 (ECLI:NL:HR:2007:AU3577) en nr. 41478 (ECLI:NL:HR:2007:AU 3578)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.