Afsplitsing kost stichting ANBI-status

15 maart 2021

Om te kwalificeren als algemeen nut beogende instelling moeten de activiteiten van een instelling primair en rechtstreeks het algemeen nut dienen. Een instelling die zijn operationele activiteiten afsplitst, riskeert het verlies van deze status.

Twee stichtingen verrichten activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg en ouderenzorg. Deze stichtingen hebben beiden de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). De twee stichtingen verdwijnen op 1 januari 2017 als gevolg van een juridische fusie. Uit deze juridische fusie ontstaat een nieuwe stichting die de activiteiten van de twee verdwenen stichtingen voortzet. De nieuwe stichting verkrijgt eveneens de ANBI-status. Op 1 mei 2017 splitst de stichting haar operationele activiteiten af naar drie bv’s waarin zij alle aandelen houdt. Vanaf die datum bepaalt de stichting alleen nog maar het beleid van de bv’s en vervult zij taken op concernniveau. De fiscus stelt dat de stichting niet meer voldoet aan de voorwaarden van de ANBI-status. De inspecteur trekt deze status daarom in.
De stichting begint een beroepsprocedure om de intrekking van haar ANBI-status ongedaan te maken. Zij beargumenteert dat haar statutaire doelstelling is gericht op het verlenen en bevorderen van een goede gezondheidszorg. Hof Den Haag vindt dat echter niet voldoende. De activiteiten van de stichting moeten ook primair en rechtstreeks het algemeen belang dienen. Daarnaast moet de stichting zulke activiteiten zelf verrichten. Na de juridische afsplitsing voldoet de stichting niet meer aan deze voorwaarde. In tegenstelling tot de stichting meent het hof dat hierbij geen ‘doorkijkbenadering’ van toepassing is. Het hof bevestigt dat de Belastingdienst de ANBI-status terecht heeft ingetrokken.

 

Bron: Hof Den Haag 20-01-2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:270)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.