Aanpassing besluit Vpb inzake geruisloze terugkeer

20 november 2018

De staatssecretaris heeft twee besluiten inzake de geruisloze terugkeer (art. 14c Vpb) samengevoegd. In het geactualiseerde besluit zijn de standaardvoorwaarden, de toelichting daarop en overig beleid opgenomen. Daarnaast zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Onderdeel 3.5.2. (oud E 4 van het besluit van 27 december 2005, nr. CPP2005/2573M) bevat de volgende wijziging. Alle verliezen die in de ‘terugkerende onderneming’ zijn geleden kunnen worden meegegeven, ongeacht of ze zijn ontstaan voor of na het overgangstijdstip van de onderneming.

Volgens de negende standaardvoorwaarde was verliesneming slechts verplicht als de waarde van de onderneming als geheel lager was dan de boekwaarde. De gewijzigde voorwaarde verplicht verliesneming als de bedrijfswaarde van een vermogensbestanddeel waarmee de onderneming van de vennootschap door de aandeelhouder wordt voortgezet, lager is dan de boekwaarde van dit vermogensbestanddeel.

De oude twaalfde standaardvoorwaarde zag op de waardering van de schulden van de vennootschap aan de voortzettende aandeelhouder. Het is echter mogelijk dat de vennootschap een vordering op de voortzettende aandeelhouder heeft. De gewijzigde voorwaarde regelt nu ook de waardering van deze vordering.

Verder is nu ook toegevoegd onder welke omstandigheden de aandeelhouder na het overgangstijdstip een vordering niet ten laste van de winst van de onderneming mag afwaarderen dan wel ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden.

 

In dit besluit zijn de besluiten van 20 februari 2003, nr. CPP2002/3267M en van 27 december 2005, nr. CPP2005/2573M samengevoegd. Naast de inhoudelijke wijzigingen zijn de wijzigingen hoofdzakelijk redactioneel aangepast aan gewijzigde wetgeving. Het besluit treedt in werking op 10 november 2018 en werkt terug tot 2 oktober 2018, de dagtekening van het besluit.

 

Bron: MvF 09-11-2018, nr. 2018/99281 (Stcrt. 2018, 62988)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.