Aandelenverkoop vader aan zoon zakelijk

28 juni 2019

Als er geen of een te lage verkoopprijs voor aandelen is vastgesteld, kan de inspecteur de verkoopprijs corrigeren naar een zakelijke waarde. Als een vader zijn aandelen verkoopt aan zijn zoon tegen een lagere waarde dan de intrinsieke waarde, is de waarde toch zakelijk als sprake is van onderrentabiliteit.

In 2013 verkoopt een vader zijn aandelen in een bv aan zijn zoon voor € 100.000. De verkrijgingsprijs van de aandelen is € 269.840, zodat de dga een verlies uit aanmerkelijk belang lijdt van € 163.790. De activiteiten van de bv zijn het houden en fokken van zeldzaam melkvee. Het vermogen van de bv bestaat onder andere uit onroerende zaken. De intrinsieke waarde van de aandelen is hoger dan de verkoopprijs. Bij de waardebepaling van de aandelen is rekening gehouden met een badwill van € 144.491 en met vervolginvesteringen van € 150.000. Na een afronding van € 10.959 resulteert een verkoopprijs van € 100.000. Voor Rechtbank Gelderland is het de vraag of de prijs van de aandelen zakelijk tot stand is gekomen. De inspecteur vindt dat de prijs van de aandelen onzakelijk is. De rechtbank oordeelt dat de waarde in het economische verkeer van de aandelen in een vennootschap in principe de intrinsieke waarde is, zo nodig gecorrigeerd vanwege over- of onderrentabiliteit van de onderneming. Bij de waardering van de aandelen heeft de accountant zich gebaseerd op de bedrijfswaarde van de onroerende zaken uit een taxatierapport. Dat zou bij een transactie met een derde ook zijn gebeurd. De inspecteur heeft niet aangetoond dat de accountant de waarde van de aandelen niet onafhankelijk heeft vastgesteld. Daarom heeft de inspecteur ook niet aannemelijk gemaakt dat de verkoopprijs van de aandelen onzakelijk is. De rechtbank verwerpt ook de stelling van de inspecteur dat een zakelijk handelende ondernemer zou kiezen voor liquidatie van zijn onderneming in plaats van die te verkopen. De inspecteur moet daarvoor aantonen dat de liquidatiewaarde gelijk is aan de intrinsieke waarde en dat heeft hij niet gedaan. Bovendien moet de inspecteur stellen en aannemelijk maken dat liquidatie van de onderneming rond de periode van aandelenverkoop was te verwachten of vanwege financiële redenen aangewezen zou zijn. De inspecteur heeft niet gesteld dat liquidatie van de onderneming was te verwachten of aangewezen zou zijn laat staan aannemelijk gemaakt.

 

Bron: Rb. Gelderland 11-6-2019 (gepubl. 13-6-2019)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl