Aanbieden van parfums via platform is levering van goederen

3 augustus 2023

Een ondernemer koopt in naam van een afnemer parfums van een aanbieder. De ondernemer laat de parfums leveren op zijn adres. Hij verpakt de parfums en stuurt ze door naar de afnemer. Volgens rechtbank Zeeland-West-Brabant is dan sprake van levering van goederen en geen bemiddelingsdienst.

Een ondernemer biedt parfums aan afnemers in Nederland en België aan. Hij koopt de parfums voornamelijk in bij aanbieders in Duitsland. De ondernemer beschikt over software waarmee de goedkoopste prijs van een bepaald product is te bepalen. De ondernemer biedt de parfums onder meer via Bol.com aan. Hij betaalt bij een Duitse aanbieder 19% Duitse omzetbelasting over de inkoopprijs. Het verschil tussen de opbrengst en de inkoopprijs noemt de ondernemer bemiddelingsfee. Hij draagt daarover Duitse btw af. Bij rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of sprake is van levering van goederen of het verrichten van diensten.

 

Levering van goederen

De rechtbank oordeelt dat sprake is van levering van een goed. Volgens de rechtbank zijn de volgende feiten relevant. Een afnemer bestelt via Bol.com voor een bepaalde prijs een parfum bij de ondernemer. De ondernemer gaat met behulp van software op zoek naar de goedkoopste aanbieder van de parfum. Vervolgens bestelt de ondernemer de parfum van de goedkoopste aanbieder en laat deze leveren op haar adres. De ondernemer verpakt hierna de parfum in een doos en verzendt deze naar de afnemer. Door het laten afleveren van de parfum op het adres van de ondernemer en het opnieuw verpakken, heeft volgens de rechtbank de ondernemer de macht om als eigenaar over het goed (de parfum) te beschikken. Er is sprake van levering van een goed zodat geen sprake kan zijn van het verrichten van een dienst.

 

Bron: Rb Zeeland-West-Brabant 14-07-2023 (gepubl. 24-07-2023) (ECLI:NL:RBZWB:2023:4985)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl