A-G: vertrouwensbeginsel van toepassing bij afkoop lijfrente

2 juli 2021

In beginsel is de Belastingdienst niet gebonden aan uitlatingen die bij iemand de verwachting wekt dat de Belastingdienst op een bepaalde manier zal handelen. De Belastingdienst is wel gebonden aan die uitlatingen als iemand zich niet hoeft te realiseren dat de uitlatingen onjuist zijn. En hij bovendien afgaande op die uitlatingen iets heeft gedaan of nagelaten, waardoor hij niet alleen de wettelijk verschuldigde belasting moet betalen, maar daarenboven schade lijdt. Dit volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 26 september 1979.

In 1989 sluit een man een lijfrenteverzekering af met als ingangsdatum 1 december 1989 en als einddatum 1 december 2015. In 2001 verzoekt de man de verzekeringsmaatschappij de polisvoorwaarden van de lijfrenteverzekering aan te passen, zodat de premies aftrekbaar blijven. In 2015 informeert de verzekeringsmaatschappij de man per brief over de naderende einddatum van de lijfrenteverzekering. De man wil de verzekering afkopen en wint informatie in over de gevolgen van een voortijdige afkoop van de lijfrenteverzekering bij een tussenpersoon en via de website van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst staat dat geen revisierente verschuldigd is als de lijfrenteverzekering is afgesloten voor 16 oktober 1990. De man heeft mede op basis van die informatie de lijfrenteverzekering afgekocht. Bij de aanslagregeling heeft de inspecteur wel revisierente in rekening gebracht.

Ten aanzien van (oud-regime) lijfrenteverzekeringen die zijn aangepast aan de voorwaarden voor premieaftrek onder de Wet IB 2001 geldt vanaf 1 januari 2001 het regime van de Wet IB 2001 waardoor revisierente wordt berekend over premies die zijn voldaan na 1 januari 2001. Volgens de rechtbank en het hof is de revisierente in strijd met het vertrouwensbeginsel in rekening gebracht. De staatssecretaris is het daar niet mee eens en is in cassatie gegaan. A-G Niessen heeft conclusie genomen en deelt de zienswijzen van de feitenrechters. Revisierente is de ‘daarenboven geleden schade’ in de zin van het arrest van de Hoge Raad van 26 september 1979. Het beroep van de man op het vertrouwensbeginsel slaagt. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van de staatssecretaris van Financiën ongegrond te verklaren.

 

Bron: Conclusie A-G Niessen 31-05-2021 (ECLI:NL:PHR:2021:538)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl