A-G: Deliveroo valt onder cao en bedrijfstakpensioenfonds

9 maart 2023

A-G De Bock adviseert de Hoge Raad de oordelen in twee arresten van Hof Amsterdam te bevestigen. Het hof heeft in een arrest geoordeeld dat Deliveroo valt onder de werkingssfeer van de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en in een ander arrest het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg.

Deliveroo onderhoudt een digitaal platform waarop onafhankelijke restaurants maaltijden kunnen aanbieden die consumenten via dat platform kunnen bestellen. Restaurants kunnen daarbij gebruikmaken van de bezorgservice die Deliveroo sinds september 2015 aanbiedt. De consument moet extra betalen voor de bezorging van de maaltijden.

Volgens Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2021:3978) houdt Deliveroo zich bezig met het bezorgen van maaltijden. Dit is het ‘tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten, anders dan van personen, over de weg’, zoals omschreven in de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. In een ander arrest heeft Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2021:3979) een oordeel gegeven over de verplichte aansluiting bij Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer. Het hof heeft geoordeeld dat Deliveroo verplicht is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds. Met de maaltijdbezorging houdt Deliveroo zich in hoofdzaak bezig om ‘het tegen vergoeding vervoeren van goederen over de weg’.

Deliveroo heeft cassatieberoep ingesteld tegen de oordelen van Hof Amsterdam. De advocaten van Deliveroo vinden voor wat betreft de verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds dat het hof de zinsnede ‘vervoer van goederen over de weg’ in het verplichtstellingsbesluit en het daarin opgenomen ‘hoofdzakelijkheidsvereiste’ verkeerd heeft uitgelegd. Ook heeft het hof miskend dat het verplichtstellingsbesluit onverbindend is. Voor wat betreft de toepassing van de cao heeft het hof volgens de advocaten miskend dat Deliveroo niet onder de werkingssfeer valt. Ook is het hof ten onrechte voorbij gegaan aan het betoog dat de besluiten waarin de cao algemeen verbindend is verklaard onverbindend zijn.

A-G De Bock heeft conclusie genomen. Zij adviseert de Hoge Raad de ingestelde cassatieberoepen ongegrond te verklaren. De zaken draaien om de uitleg van de werkingssfeerbepaling van de cao en het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds. Het hof heeft volgens de A-G een methode van uitleg toegepast die is ontleend aan maatstaven uit eerdere arresten van de Hoge Raad. Het hof heeft deze methode van uitleg in beide zaken inhoudelijk op de juiste manier toegepast.

Bron: A-G De Bock 24-02-2023 (ECLI:NL:PHR:2023:224) en A-G De Bock 24-02-2023 (ECLI:NL:PHR:2023:225)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.