35% van woning hebben en bewonen: eigen woning

11 oktober 2022

Een aandeel van 35% in een bouwkundig, maar niet kadastraal gesplitste woning kan een eigen woning zijn, zo bevestigt de Hoge Raad. In de onderliggende zaak is mede van belang dat het aandeel in de woning overeenkomt met het bewoonde deel.

Het gaat in deze zaak om een man die samen met zijn echtgenote voor 35% onverdeeld eigenaar is van een woning. De onverdeelde eigendom van de resterende 65% is in de handen van zijn zwager en schoonzus. De woning bestaat uit twee bouwkundig, maar niet kadastraal gesplitste delen. De omvang van de door de stellen bewoonde delen correspondeert met ieders aandeel in de onverdeelde eigendom van de woning. De inspecteur betwist dat het aandeel van 35% in de woning kwalificeert als een eigen woning volgens de inkomstenbelasting. Maar Hof Den Haag oordeelt dat dit aandeel van 35% inderdaad een eigen woning vormt. De waardeontwikkeling van het deel dat de man en zijn echtgenote bewonen gaat hen namelijk voor meer dan 50% aan.

Wanneer de staatssecretaris van Financiën in cassatie gaat, volgt de Hoge Raad de volgende redenering. De desbetreffende onroerende zaak is slechts bouwkundig gesplitst. Verder wijkt de omvang van het door de betrokkenen bewoonde deel niet af van hun aandeel in de onverdeelde eigendom. Daardoor wordt in beginsel hun aandeel in de waardeontwikkeling van de gehele onroerende zaak geacht overeen te komen met een 100% belang in de waardeontwikkeling van het deel dat zij bewonen. In die situatie moet men immers ervan uitgaan dat aan de gedeelten van de onroerende zaak geen afzonderlijke waardeontwikkelingen zijn toe te rekenen. De inspecteur heeft niet aangevoerd dat de waardeontwikkeling van het deel dat de man en zijn echtgenote bewonen hen voor minder dan 50% aangaat. De Hoge Raad bevestigt daarom het oordeel van hof.

Bron: Hoge Raad 23-09-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1282), Hof Den Haag 15-09-2021 (gepubl. 07-10-2021) (ECLI:NL:GHDHA:2021:1761)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.