11 dagen voor zitting stuk indienen is soms te laat

17 januari 2024

Rechtbank Oost-Brabant meent dat partijen niet altijd tot tien dagen vóór de zitting nog nadere stukken kunnen indienen.

De zaak betreft een geschil over WOZ-beschikking. De rechtbank heeft de gemeente op 11 november 2022 gevraagd om binnen acht weken een verweerschrift en een taxatierapport in te dienen. Daarop heeft de gemeente geantwoord dat zij deze stukken binnen de gestelde termijn kan indienen. Maar op 12 januari 2023 vraagt de gemeente om een uitstel van zes weken voor het indienen van een verweerschrift. De rechtbank verleent eenmalig dit uitstel. Uiteindelijk dient de gemeente de stukken ruim zeven maanden na het verstrijken van de verlengde termijn in. Volgens de heffingsambtenaar had hij vanwege drukte niet eerder tijd om de stukken op te stellen en in te dienen. De rechtbank laat de stukken buiten beschouwing omdat ze te laat zijn ingediend. De lange termijn die de gemeente heeft genomen voor het indienen van een reactie op het beroepschrift doet afbreuk aan het beginsel van gelijkwaardigheid van partijen.

Strijd met goede procesorde
Daarnaast gaat de rechtbank in op het volgende. De gemeente heeft het verweerschrift en een beroepenmatrix elf dagen vóór de zitting ingediend. Nu stelt de wet dat partijen tot tien dagen vóór de zitting nadere stukken kunnen indienen. Maar de termijn van deze wetsbepaling is volgens de rechtbank geen harde grens. De rechtbank moet toetsen of het toelaten van deze stukken niet botst met de goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor. De 10-dagentermijn vloeit namelijk ook voort uit deze beginselen. In deze zaak zou het accepteren van het verweerschrift en de beroepenmatrix de wederpartij schaden in zijn procespositie, aldus de rechtbank De wederpartij kan immers niet adequaat reageren op deze stukken. Ook vanwege die reden laat de rechtbank het verweerschrift en een beroepenmatrix buiten beschouwing. Omdat geen partij zijn WOZ-waardering voldoende heeft onderbouwd, stelt de rechtbank deze zelf vast.

Bron: Rb. Oost-Brabant 25-10-2023 (gepubl. 09-01-2024) (ECLI:NL:RBOBR:2023:5077)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.